Smíšený pěvecký sbor Svatopluk

Obsah stránek

Připravované akce
Jste 144071. návštěvník od 17. 9. 2008 a spolu s Vámi jsou zde ještě 4 lidé.
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS
Valid RSS
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Připravované akce

29. 8. 2016   První zkouška sezóny 2016/2017 v 18:45

18:45 - Reduta

I was glad
Mše ke svatým Cyrilu a Metoději (Hospodi pomiluj, Gloria, Svjat, Jahenče Božij)
Kde je opravdová láska
Aleluja
Kyrie
Pere Saint
Anima Christi
Conspectus nostra + Vita, vita
(Filip, 22. 8. 2016, 16:48)

3. 9. 2016   soustředění sboru

celodenní soustředění sboru v UH
(Filip, 31. 5. 2016, 7:40)

17. 9. 2016   Zpěv při svatbě na Velehradě (14:30!)

13:00 zkouška
14:30 zpěv

program:
Pochod/Beginning
https://www.youtube.com/watch?v=N2FBBb14em8
Kyrie
František Macek – Mše ke svatým Cyrilu a Metoději
Gloria
František Macek - Mše ke svatým Cyrilu a Metoději
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030942253-slavnostni-bohosluzba-z-velehradu/315298380077
od 10:40 minut
Žalm/Psalm
Josef Olejník – Kde je opravdová láska
Před evangeliem/Before Gospel
František Macek - Aleluja II
Přímluvy/Intentions
Kyrie Taizé 17
https://www.youtube.com/watch?v=rxuukq3iKHo
(není to úplně ideální provedení)
Obětování/Offertory
A.Broeders -Pere Saint
https://drive.google.com/file/d/0BwyDNsLMo4YdRkZCTjFLeTU2MGM/view?usp=sharing
Svatý/Sanctus
František Macek – Mše ke svatým Cyrilu a Metoději
Beránku Boží/Agnus Dei
František Macek – Mše ke svatým Cyrilu a Metoději
Příjmání/Communion
Marco Frisina - Anima Christi
https://www.youtube.com/watch?v=lQviJeFiuXo
Podpis/Signature & Pochod/Ending
Jakub - Improvizace
(Filip, 23. 6. 2016, 9:26)

17. 9. 2016   Pere saint

Nechala jsem udělat fonetický přepis, tak si prosím přepište do not a naposlouchejte

PÈRE SAINT

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.

1. Pe:r señ, vua toñ pöpl ki to:fr
Se pre:zañ k tü lui a done:
Dañ la žua e dañ laksioñ d gras
Pur toñ ima:ñs boñte:

2.Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.

2. s peñ, s veñ k ta meñ nu don
Pe:r señ, diö, surs d tu bjeñ
Par lespri pur nu tü le trañsform
Añ sakrmañ dü salü

3.Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.

3. kile grañ o seňö:r s myste:r
Ki nu rañ diň d vivr añ tua
Prañ no vi e resua no lua:ñž
Kom ün ofrañd damu:r.

Vysvětlivky:
dvojtečka = dlouhá samohláska
ñ = nosové n (odlišovat od ň (psáno gn v textu)
(Pavlína, 5. 5. 2016, 22:02)

24. 9. 2016   soustředění sboru - rezerva

celodenní zkouška v UH
(Filip, 31. 5. 2016, 7:41)

8. 10. 2016   Zpěv na Velehradě (účat 300 bohoslovců)

10:00 rozezpívání (kůr, nebo fara na Velehradě - bude upřesněno)
10:30 za účasti arcibiskupa Jana Graubnera
je nutné nahlásit počet zpěváků k objednání oběda!!!

výběr:
František Macek - Velehradské ordinárium
Alfred Schnittke - Gospodi Isuse Christe
Nikolai Kedrov - Otče náš
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi
František Macek - Pronošaše sja slovo Hospodně
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe pojom
(Filip, 18. 5. 2016, 10:26)

22. 10. 2016   Svatohubertská mše - Olomouc

10:00 - katedrála (arcibiskup Jan)
Mše sv.
František Macek - Svatohubertská mše

Koncert
1. Tielmann Susato - Cum decore
2. Giovanni Pierluigi Palestrina - Ave Maria
3. Gordon Young – Alleluia
4. Nikolai Kedrov - Otče náš
5. Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi
6. Camille Saint-Saëns - Tollite hostias
7. Camille Saint-Saëns - Ave verum
8. Jan Slimáček - Ave Maria
9. Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe pojom
10. Zdeněk Lukáš - In semita iustitiae vita
11. Antonín Tučapský – Sanctus
12. František Macek - Pronošaše sja slovo Hospodně
13. Anton Bruckner - Locus iste
14. Ivan Hrušovský - Rytmus
15. Bohuslav Matěj Černohorský – Moteto
16. Alfred Schnittke - Gospodi Isuse Christe
17. Anton Bruckner - Christus factus est
18. Jester Hairston - Free at Last
19. Henry Smith - Ride the Chariot
(Filip, 12. 5. 2016, 8:05)

27. 10. 2016   Zpěv při pomníčku vedle reduty

17:30 sraz ve zkušebně
18:00 začátek

Alta trinita beata
Cum decore
Alleluja
Tebe pojom
Okolo Hradišťa
Teče voda, teče - jednohlas
Hymny ČR + SK

oblečení - civil (teplé oblečení)
(Filip, 2. 1. 2016, 15:34)

30. 10. 2016   Dušičkový koncert - Vyškov 16:00

14:00-15:30 zk. ve farním kostele (naproti MKS)
16:00 koncert
oblečení: černé + bílé šály (kabáty)
program:
W. A. Mozart - Requiem (260. výročí narození)

Slovácký komorní orchestr + PSAT
(Filip, 2. 1. 2016, 15:26)

1. 11. 2016   Dušičkový koncert - Uherské Hradiště 19:30

17:30 - 19:00 akustická zk.
19:30 - koncert

http://www.cyberbass.com/Major_Works/Mozart_W_A/mozart_KV626_requiem.htm

oblečení: černé + bílé šály (kabáty)

program:
W. A. Mozart - Requiem (260. výročí narození)

Slovácký komorní orchestr + PSAT
(Filip, 2. 1. 2016, 15:22)

27. 11. 2016   1. Adventní koncert 16:00 - Nivnice

14:30 odjezd z UH
15:00 akustická zkouška
16:00 koncert
18:00 UH
(Filip, 15. 8. 2016, 12:25)

4. 12. 2016   2. Adventní koncert 16:00

kde???
(Filip, 15. 8. 2016, 12:22)

11. 12. 2016   3. Adventní koncert 17:00 - Svatý Kopeček u Olomouce

14:30 odjezd z UH
16:00 akustická zkouška
17:00 koncert v basilice Navštívení Panny Marie - Svatý Kopeček u Olomouce
19:30 UH
(Filip, 15. 8. 2016, 12:22)

18. 12. 2016   4. Adventní koncert - Nedachlebice 16:00

14:30 odjezd z UH
15:00 akustická zkouška
16:00 koncert spolu s místním chrámovým sborem
(Filip, 18. 8. 2016, 21:18)

24. 12. 2016   Půlnoční mše na Velehradě

23.30 - sraz v předu u varhan
23:40 - zpěv koled
program:
Jiří Pavlica - Missa brevis
(Filip, 2. 1. 2016, 15:32)

25. 12. 2016   zpěv na hrubé - basilika Velehrad

10:00 mše sv.

Program:
Jiří Pavlica - Missa brevis
(Filip, 2. 1. 2016, 15:33)

10. 6. 2017   7. ročník Festivalu Dr. Antonína Tučapského

11:00 akustická zkouška
12:20 oběd
13:00 zahájení přehlídky BD
18:00 koncert všech sborů + předání cen (Hřbitovní kostel)
po koncertě - společný raut

program:
(Filip, 2. 1. 2016, 15:36)