Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/unas.cz/s/svatopluk/_spolecne.php on line 389
Připravované akce
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk

Obsah stránek

Připravované akce
Jste 108927. návštěvník od 17. 9. 2008 a spolu s Vámi je zde ještě jeden člověk.
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS
Valid RSS
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Připravované akce

22. 12. 2014   zkouška v basilice na Velehradě - pro zájemce

17:30 - fara orchestr
18:30 - akustická zkouška v basilice
program:
Edvard Schiffauer - Venkovská vánoční mše
(Filip, 16. 12. 2014, 6:49)

24. 12. 2014   Půlnoční mše na Velehradě - pro zájemce

23.20 - sraz v předu u varhan
23:30 - zpěv koled

Program:
Edvard Schiffauer - Venkovská vánoční mše
(Filip, 16. 12. 2014, 6:49)

25. 12. 2014   zpěv na hrubé - basilika Velehrad - pro zájemce

10:00 mše sv.

Program:
Edvard Schiffauer - Venkovská vánoční mše
(Filip, 16. 12. 2014, 6:49)

28. 12. 2014   Koncert - Kunovice kostel sv. Václava

15:30 - akustická zkouška
17:00 - koncert

oblečení: teplý civil + bílé šály

program:
Antonín Tučapský - Dítě se zrodilo
Antonín Tučapský - Aj, dnes v Betlémě
anonym - Adeste fideles
anonym - Good King Wenceslas
anonym - Co se tak svítí v Betlémě
anonym - Betlémské pastviny
Nikolai Kedrov - Otče náš
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Iže cheruvimi
Gordon Young - Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Adam Václav Michna - Vánoční muzika

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk
doprovod: Lucie Adamcová
řídí: Filip Macek
(Filip, 16. 12. 2014, 6:45)

5. 1. 2015   Pravidelná zkouška sboru v 18:45 (Reduta)

18:45 program:
1/ festival
2/ Velehrad
3/ dušičky
4/ ochutnávka vánočního cukroví
(Filip, 16. 12. 2014, 6:50)

12. 1. 2015   Pravidelná zkouška sboru v 18:15 (Reduta)

18:15 - hlasová zkouška
19:00 - program
(Filip, 16. 12. 2014, 6:51)

13. 2. 2015   Společný sklep - Velehrad

posezení ve vinném sklípku
SVATOLPUK + PSAT
(Filip, 16. 12. 2014, 15:44)

6. 6. 2015   6. ročník Festivalu Dr. Antonína Tučapského

11:30 - oběd v restauraci
12:30 - akustická zk. BD
13:00 zahájení přehlídky
15:45 vyhodnocení
16:00-17:20 akustická zk. Hřbitovní kostel
18:00 koncert všech sborů + předání cen (Hřbitovní kostel)
20:00 společný raut

program:
(Filip, 15. 12. 2014, 11:24)

5. 7. 2015   Velehrad 5.července 2015

Program liturgické hudby – Velehrad 5.července 2015 – začátek 10:30 h.

1. Velehradská intráda: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr 2:45
2. Předehra písně – varhany 0:15
3. Píseň 829 – 2 sloky – sóla, sbor, orchestr 2:50
4. Varhany – preludium dle času
5. Pane, smiluj se – Fr. Macek : Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje – sóla, sbor, orchestr 1:30
6. Sláva: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje - sóla, sbor, orchestr 4:00
7. Žalm 116: Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr 2:15
8. Po 2. čtení: Píseň 829 – 1 sloka – sóla, sbor, orchestr 1:25
9. Po evangeliu: Allilujija – sbor, orchestr 0:45
10. Věřím: P. Olejník – sbor, varhany
11. Přímluvy: Hospodin pomiluj – sóla, sbor, orchestr 1x 0:15
12. Obětování: Píseň č. 829, 2 sloky - sóla, sbor, orchestr 2:30
13. Při pozdvihování Těla Páně – Fr. Macek – Intráda – žestě 0:20
14. Při pozdvihování Krve Páně – Intráda – žestě 0:20
15. Svatý: Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje – sóla, sbor, orchestr 3:50
16. Amen před Pater Noster – sóla, sbor, orchestr 0:20
17. Neboť tvé je království : Fr. Macek – sóla, sbor, orchestr 0:20
18. Beránku Boží : Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje – sóla, sbor, orchestr 2:00
19. sv. přijímání a) Fr. Macek : Chléb, hle, svatých nebešťanů – sóla, sbor, orchestr
b) Píseň 829, 2 sloka – sóla, sbor, orchestr 2:50
c) J. P. Lécot: Kriste náš – sóla, sbor, orchestr
čas podle potřeby až 6:00
20.Požehnání ostatky sv. Cyrila
21.Jděte ve jménu Páně, Bohu díky
22.Předehra písně – žestě
23.Píseň 828 – sóla, sbor, orchestr 1:40
24.Předání cen
25.Pozdravné projevy
26.Velehradská intráda – sóla, sbor, orchestr 2:45
27.Předehra písně ¬– varhany (modulace)
28.Píseň 828 ¬– sóla, sbor, orchestr 1:40
29.Varhaní dohra
(Filip, 22. 10. 2014, 15:25)

3. 10. 2015   Koncert - Kuks

Svatohubertské slavnosti
(Filip, 19. 10. 2014, 15:00)

1. 11. 2015   Dušičkový koncert - Vyškov

16:30 - 18:00 akustická zk.
18:30 - koncert
oblečení: černé + bílé šály (kabáty)

program:
(Filip, 15. 12. 2014, 11:30)

2. 11. 2015   Dušičkový koncert v UH

18:00 - 19:00 akustická zk.
19:30 - koncert
kostel sv. Františka Xaverského
oblečení: černé + bílé šály (kabáty)

program:
(Filip, 15. 12. 2014, 11:28)